เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : RHYTHM @Sathorn

SCOPE OF WORK : Polyurethane Coating 5 Layers

AREA : ดาดฟ้าอาคารA และอาคารB