เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
SERVICES WATERPROOF MEMBRANE
หมวดหมู่สินค้า

ระบบกันซึมชนิดปูแผ่นสำเร็จรูป มี ผิวหน้าเกล็ด, ผิวหน้าทราย, ผิวหน้าเรียบ และ ชนิดแผ่นกาวในตัว ติดตั้งได้ทั้งผนังและพื้นบริเวณหลังคา ดาดฟ้า ชั้นใต้ดิน ของอาคาร โรงงาน ที่พักอาศัย  สามารถเทคอนกรีตทับได้

ระบบกันซึมชนิดแผ่นผิวหน้าหินเกล็ด 3 mm., 4 mm. ติดตั้งโดยใช้ความร้อนเป่าใต้แผ่นยึดติดกับพื้น เหมาะสำหรับงานพื้นคสล.ชั้นดาดฟ้า ระเบียง กระบะต้นไม้ มีชั้นหินเกล็ดปกป้องพื้นผิวจาก UV ได้
ระบบกันซึมชนิดแผ่นชนิดหน้าผิวทรายหนา 3 mm., 4 mm. ติดตั้งโดยใช้ความร้อนเป่าใต้แผ่นยึดติดกับพื้น เหมาะสำหรับ บ่อน้ำมัน อุโมงค์ ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน ห้องครัว ห้องน้ำ ฯ
ระบบกันซึมชนิดแผ่นผิวหน้าเรียบ หนา 3mm., และ 4 mm. ติดตั้งโดยใช้ความร้อนเป่าใต้แผ่นยึดติดกับพื้น เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีชั้นปกป้อง ไม่ว่าจะเป็นภายในอาคาร, อุโมงค์, ลานจดอดรถ ห้องน้ำสามารถเทคอนกรีตทับได้ สามารถติดบนพื้นหรือผนังใต้ดินภายนอกได้อีกด้วย
ระบบกันซึมชนิดแผ่นสำเร็จรูปกาวในตัว ติดตั้งโดยกาวใต้แผ่นยึดติดกับพื้นหรือผนัง เหมาะกับหน้างานที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟ เหมาะสำหรับที่มีพื้นที่มีชั้นปกป้อง ไม่ว่าจะภายในอาคาร ชั้นใต้ดิน ลานจอดรถ ห้องครัว ห้องน้ำ สามารถเทคอนกรีตทับได้ สามารถติดบนพื้นหรือผนังใต้ดินได้
เป็นการต้านทานแรงดันทั้งทางแนวราบและแนวดิ่งของมวลดิน หรือ ของไหล เช่น โคลน และน้ำ เมื่อมีการก่อสร้าง และรับแรงกระแทกที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผ่นกันซึมที่อยู่อีกด้านหนึ่งไม่ให้ได้รับความเสียหาย