เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
SERVICES INJECTION GROUT & CONCRETE REPAIR
หมวดหมู่สินค้า

งานเกร๊าท์ฐานแท่นเครื่องจักรและซ่อมแซมคอนกรีต  ด้วยวัสดุที่สามารถรับกำลังอัดได้สูง มีคุณสมบัติการไหลที่ดีเพื่อแทรกซึมเข้าระหว่าช่องว่างของโครงสร้าง เพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างได้ดียิ่งขึ้น

เป็นการซ่อมแซมน้ำรั่วซึมด้วยวัสดุโพลียูรีเทนโฟมคุณภาพสูง สามารถหยุดน้ำรั่วซึมได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงฉีดน้ำยาเข้าไปในรอยแตกร้าวหรือบริเวณรั่วซึม เมื่อวัสดุโพลียูรีเทนโฟมสัมผัสน้ำ โฟมก็จะเกิดขยายตัว ทำให้น้ำไม่สามารถวิ่งไหลผ่านได้ ใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะพื้นผนังอาคารหรือบ่อคอนกรีตเก็บน้ำ
วิธีซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยรั่วซึม ของคอนกรีต โดยการใช้อัดน้ำยาอีพ็อกซี่ด้วยแรงดันเข้าไปในรอยร้าว โดย Epoxy มีคุณสมบัติที่มีแรงยึดเกาะคอนกรีตได้สูงเป็นพิเศษ สามารถยึดติดร้อยร้าวคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกันได้แนบสนิท มีประสิทธิภาพกว่าการซ่อมแซมรอยร้าวรูปแบบอื่นๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น เขื่อน อุโมงค์ โครงสร้างคอนกรีต
เหมาะกับการใช้กับรอยต่อวัสดุ (Construction Joint) หรือใช้ป้องกัน/แก้ไขการรั่วซึมในการก่อสร้าง ด้วยวัสดุยาแนวรอยต่อ โพลียูรีเทน ซีลแลนท์ คือ วัสดุโพลียูรีเทนที่ถูกนำมาใช้ในงาน อุดรอยรั่ว รอยต่อ หรือประสานชิ้นงานเพื่อป้องกันรอยรั่ว หรือ เชื่อมต่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น
การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต เติมเต็มรอยต่อปูน งานตั้งระดับและซ่อมแซมโครงสร้าง เช่น ตอม่อหรือฐานรองรับคาน ใช้ในงานเทฐานแท่นเครื่องจักร