เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : โตโยต้า สำโรง HO2

SCOPE OF WORK : Outside Cleaning

AREA : ผนังตึก HO2

โรยตัวทำความสะอาดผนัง ตึก HO2 โรงงานโตโยต้า สำโรง