เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : อาคารอับดุลราฮิมเพลส

SCOPE OF WORK : Polyurethane Waterproof Coating

AREA : ดาดฟ้า