เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

SCOPE OF WORK : Epoxy Injection

AREA : สันเขื่อน