เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์

SCOPE OF WORK : Membrane Pain Finished, Self-Adhesive Membrane

AREA : ชั้นใต้ดิน-พื้นลิน, ผนังใต้ดิน