เราคือผู้นำด้านการปรับปรุงอาคาร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานระบบกันซึมและงานปรับปรุงพื้นผิว
หมวดหมู่
PROJECT : MD Tower

SCOPE OF WORK : PU Coating 5 Layers + FRP Linning

AREA : ดาดฟ้า ชั้น 22